Langeland med Skjold

Den 23. september var 12 medlemmer med båden Skjold fra Spodsbjerg for første gang. Vejret var fint med meget lidt regn, selv om de havde lovet kraftige byger om formiddagen. Jeg tror bygerne havde nået Langeland / Fyn inden vi kom, for motorvejen ved Svendborg, sejlede i vand da vi kom forbi.

Der var bestilt børsteorm til alle gennem skipper Karsten, og de var virkelig fine. De var pakket med noget fin smuld som gjorde dem tørre og medgørlige.

Vi sejlede en time inden fiskeriet startede, så der var god tid til kaffe og rundstykker under dæk. Fiskeriet startede stille. Ikke de store fangster om formiddagen. Vinden var omkring 7 m/s men strømmen meget moderat, så bly på omkring 150 gram fint kunne holde bunden.

Om eftermiddagen kom der mere gang i den, og der kom mange flade ombord, dog ingen store. De fleste kunne lige holde målet og + 5 cm. Der var både ising, skrubber og rødspætter. Kurt fangede en grå knurhane og flere fik ulk og enkelte makreller. Ja – så blev der også fanget små torsk.

Mogens fik flest fisk / kilo på turen, 27 stk., 6,3 kg. Michael blev nr. 2 med 25 fisk og Stefan nr. 3 med 21 fisk.

Lasse med Makrel
Stefan med en fin fladfisk

Nemo – Thyborøn – 2023

Lørdag den 9. september, var foreningen på en 20 timers tur med båden Nemo fra Thyborøn. Børge Møller stod for arrangementet, hvor flere af hans kollegaer / venner var inviteret med.

Der var fremmøde kl. 22.00 fredag aften, hvor vi kunne gå om bord og få nogle timers søvn, imens vi sejlede mod fiskepladserne. Grejet blev pakket ud og rigget til, og en enkelt øl kunne det også blive til, inden vi fandt køjen.

Vejrmeldingen var svag vind, høj sol, og temperatur op til 27 grader. Først på eftermiddagen blev det dog skyet/diset, og det var meget velkommen, da vi var ved at blive brændt af i solen.

Efter en god nats søvn, fik vi det store morgenbord kl.7.00, og tæt på kl.8.00 kunne vi kaste pirken i vandet første gang. Det var kun små torsk der kom op fra dybet. Men – hvis vi ville have fisk med hjem, så var vi nødt til at sænke vores mindstemål til 40cm, hvor vi normalt først tager dem omkring de 50cm.

Det blev til let havfiskeri hele dagen, hvor pirke på omkring 150 – 200 gram fint kunne holdes tæt på bunden for den svage strøm. Vi havde en enkelt vrag son skulle prøves, men uden det store resultat. Stefan fik en lange på omkring 2 kg.

Ud over torsk, fik vi enkelte lys og mørk sej, kuller, taskekrabber, knurhane og skægtorsk. Stefan fik den største torsk som vejede 2,65 kg.

Børge
Bjarne

Spodsbjerg den 16. oktober 2021

Igen en fladfisketur med Neptun og Dennis som skipper. Denne dag bød på vanskelig fiskeri. Vi var flyttet øst på i forhold til sidste tur, da bådene ikke havde fanget meget på det sidste på de vestlige pladser. Strømmen var kraftig, så det var svært at holde bunden. Ind i mellem kom der lidt flade om bord på båden men ikke som på sidste tur.

Der blev kun fanget 141 fisk. Michael fik flest med 21 fisk. Gæstefisker Erling Maigaard fik en anden plads med 15 flade og Stefan Pedersen en 3 plads med ligeledes 15 flade.

Erling Maigaard
Ib Møller

Spodsbjerg den 11. september 2021

Første fladfisketur i 2021. Vi sejlede med Neptun og Dennis som skipper. Vejret var perfekt og fiskeriet var helt optimalt. Der blev skovlet fisk om bord, ikke store, men mange fede skrubber, lidt rødspætter og enkelte isinger. Desuden blev der taget en del makreller.

Vi fangede i alt 399 fisk. Mogens fik flest med 50 stk., efterfulgt af Michael med 39 og Lasse med 38 stk. Ingen deltager var under 25 fisk – så en rigtig god tur. Mogens fik den største, en rødspætte på 1,05 kg.

DM i Havfiskeri 2021

Den 15. august var der DM i Havfiskeri fra Helsingør Havn med fiskeri i Øresund. Bramming Lystfiskerforening kunne ikke stille med et hold, ud over de 3 medlemmer der normalt fisker for Kolding Sportsfiskerforening. Bent Jensen (KS) og Thorbjørn Johansson, Jørgen Roed og Mogens Laursen fik en tredje plads ved årets DM, hvor der kun var 21 deltager. På dagen blev der fanget 294 fisk og de vejede tilsammen lige knap 70 kg.

Pighvar tur til Vejers Strand

10 mand var mødt op ved Vejers Strand den 1. maj kl. 8.00, hvor Bramming Lystfiskerforening havde inviteret til Pighvarfiskeri og hygge sammen med Kolding Sportsfiskerforening.

Bramming bød på friske rundstykker og en lille én til halsen efter den første times fiskeri. Den første time var uden hug, så det var nu der skulle lægges planer for hvordan Pighvarren skulle overlistes.

Efter en kop kaffe  kom der gang i fiskeriet. Thorbjørn fik en fin skrubber på blink. Den målte 39cm og vejede 0,5 kg. Lidt senere fik Ib Noes en virkelig flot Pighvar på 3,35 kg og 54cm. Den blev også taget på blink. Bo Anderson var virkelig ihærdig og det bar til sidst frugt. En godkendt Pighvar på 34cm kom på land.

Efter et par grill pølser og en øl var vi klar igen men desværre blæste det op og vandet blev meget grumset. Der blev ikke fanget flere fisk den dag. Der var præmier til de 3 største fisk, så alle fangster blev belønnet.

Tak for en dejlig dag – Vi ses igen til maj 2022.

  1. foto af Ib Noes med Pighvar på 54 cm
  2. foto af Thorbjørn Johansson med Skrubbe på 39 cm
  3. foto af Bo Anderson med Pighvar på 34 cm

Familiefisketur til Sølvdal

Søndag den 18. april var foreningen ved Sølvdal Fiskesøer ved Holsted. I alt 23 personer, hvor 8 var juniorer, deltog i arrangementet hvor forening bød på morgenbrød og afsluttende grill pølser med tilbehør.

Der blev fisket ihærdigt efter de mange regnbueørreder der svømmede rundt i søerne men desværre var det ikke alle der var heldige.

Der blev fanget i alt 8 ørreder, hvor især familien Christensen var heldig at få ørred på krogen. Bl.a. fik junior Sofie en ørred på 1,25 kg og hendes mor Signe een på 1,75 kg. Villy Pedersen fangede 2 ørreder med en samlet vægt på 3,1 kg som var nok til første pladsen. Jesper fik en anden plads for en ørred på 1,8 kg og tredje pladsen for mænd gik til Carsten for en ørred på 1,2 kg. Damepræmien gik til Signe og junior præmien til Sofie.

Thyborøn – marts 2021

Bramming Lystfiskerforening var på årets første fisketur den 27. marts. Turen gik til Thyborøn, hvor vi sejlede ud til Det hvide Rev med båden Muddi kl. 6.00 om morgenen. Vejret var fint med vind omkring 6 m/s, og det var første tur i år for rederiet Emmaline.

Første stop efter 3 timers sejlads gav kun få små torsk. Derfor sejlede Per videre i næsten 1½ time, hvor vi nåede et vrag som plejer at give fisk. Resultatet udeblev heller ikke. Pirken nåede lige bunden og så var der fisk på de fleste kroge. Det var torsk fra 1 – 4 kg der kom på krogene. Det gode fiskeri fortsatte i knap 2 timer hvorefter skipperen mente vi skulle prøve et stenrev. Men her var der dog ikke mange torsk over en kilo. Efter kort tid gik turen igen mod havn.

De fleste var godt tilfreds med dagens fangst, hvor hovedparten havde over 10 kilo renset fisk og den der havde flest, havde 20 kilo. Stefan fik dagens største torsk som vejede 4,8 kg.

Langeland den 10. okt. 2020

Foreningens sidste tur i år. Det blev til en mager omgang ture i år, kun 2 ture blev afviklet, på grund af Covid-19. Vi håber at 2021 bliver bedre.

Det blev med båden Neptun og Dennis som skipper vi kunne afslutte 2020. Og det var ikke så ringe endda. Vi startede med svag vind og det gav fra starten mange fine flade inde på kun 4,5 – 6 meter vand. Op af formiddagen blæste det op og det blev vanskeligt at holde bunden med let grej men der kom da flade ombord til tider, og dagen var omme, var resultatet godkendt – i alt 254 fladfisk måtte lade livet.

Ud over fladfisk, blev der fanget en del små torsk og hvillinger, og enkelte ulke hoppede også på krogen. De største fladfisk vejede op til 700 – 800 gram, og fangsten var en blanding af rødspætter, skrubber og ising.

Mogens fangede 35 flade med en samlet vægt på 11,5 kg, næstbedst var Michael med 26 fisk og samlet vægt 9,1 kg og tredje pladsen gik til Lasse Hansen med 29 fisk og en samlet vægt på 8 kg.

Langeland den 5. sept. 2020

Første tur på havet med foreningen i år. De øvrige ture er blevet aflyst på grund af Covid-19. Det betød også store forventninger til turen. Dagen før fik vi byttet både. Vi skulle sejle med Amigo men da Dennis på Neptun havde fanget mange store torsk de sidste par uger, fik vi byttet båd så vi sejle med Neptun – og det skulle vi ikke komme til at fortryde. Ikke fordi vi fanged store torsk (der var ingen denne dag) men fordi vi fangede rimeligt med fladfisk og de andre både der var på vandet, ikke fange ret mange.

Vi fangede i alt 168 pæne fladfisk, en blanding af rødspætter og skrubber og ganske få ising. Der var en del der fik omkring 19-23 flade med hjem og andre der kun fangede 8-14 styk.

Børge og Jørgen Roed fik hver 22 flade med akkurat samme vægt 8,5 kg. Mogens fik en tredje plads med 23 flade og en vægt på 7,2 kg. Børge Møller fangede den største, en rødspætte på 0,96 kg.