Point

Point

Årspræmier

Du kan samle point på næsten alle fisketure, dog ikke fra Thyborøn samt Hanstholm. Der gives point for alle arter, dog ikke Sild, Ulk, Skaller og Brasen. Der gives 2 point for hver fisk du fanger over mindstemålet. Torsk skal være 38 cm, rødspætte 27 cm, skrubbe 25,5 cm, ising 25 cm og Hvilling 23 cm. Desuden gives der 10 point fra at deltage samt 1 point per 0,1 kg indvejet fisk over mindstemålet – alle torskearter skal indvejes renset, øvrige urenset.

Der er gavekort til de 3 personer der opnår flest point i løbet af året.
1. plads kr. 300,- 2. plads kr. 200,- 3. plads kr. 100,-
Foreningen udlevere ved generalforsamlingen vandrepokaler for størst fanget fisk af arterne:
Torsk – Fladfisk – Flest point – Bedste junior – Bedste humør

Torsk og Fladfisk skal være fanget på fisketurene.